Med det arbete Gaaltije genomfört har det visat sig att kulturen fått en starkare roll i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet.

Marie Nordén, Berit Andnor & Gunnar Sandberg (s) i motion till riksdagen 08/09


Home

Smakprov ur vårt bildgalleri...