"Med hänvisning till att det samiska har blivit ett allt viktigare insatsområde inom det sydsamiska området, är det angeläget att Gaaltije och andra centrumbildningar kan erhålla ett fast årligt anslag. Sametinget bedömer behovet till 3 000 tkr."

Sametinget/Budgetunderlag med reformäskanden 2011-13


Home

Smakprov ur vårt bildgalleri...