Tack Gode Gud för Gaaltije! Måtte vi få ha kvar detta sydsamiska kulturcentrum länge.

Christer B Jarlås, Oktober 2004, konstkritiker Länstidningen


Home

Smakprov ur vårt bildgalleri...