Det är viktigt att staten medverkar till att finna en långsiktig finansiering genom ett fast årligt anslag så att Gaaltije kan permanentas som samisk institution.

Håkan Larsson och Birgitta Carlsson (c), motion till riksdagen 2004/05.


Home

Smakprov ur vårt bildgalleri...