Som en insats för att stärka möjligheterna till inflytande och påverkan att utveckla fjäll- och glesbygden bör regeringen uttrycka sitt stöd för basverksamheten i Gaaltije, vilket kan skapa hållbar verksamhet med fast anställd personal och därmed möjlighet till en långsiktig planering.

Marie Nordén, Berit Andnor och Gunnar Sandberg i motion till riksdagen 2008/09


Home

Smakprov ur vårt bildgalleri...