Med hänvisning till att det samiska blivit ett allt viktigare insatsområde inom det sydsamiska området är det angeläget att ett sydsamiskt centrum samt andra centrumbildningar kan erhålla ett fast årligt anslag.

Sametinget, budgetunderlag med reformäskanden 2006-2008.


Home

Smakprov ur vårt bildgalleri...