Om oss

Jerker Bexelius
Verksamhetschef
+46 70 6060862
jerker(@)gaaltije.se

Emma Olofsson
Ekonomi, butik och möten
+46 72 5153940
emma(@)gaaltije.se

Anki Solsten
Ansvarig kulturmiljö
+46 73 067 54 88

anki(@)gaaltije.se

Charina Knutson
Projektledare Samiskt kulturmiljöprogram
+46 706145949

Charina(@)gaaltije.se

Stiftelsen

Stiftelsen Gaaltije bildades 1984 med syftet att förvalta arvet efter KMA – Kvinnliga Missions Arbetare – och dess verksamhet vid Fjällgård i Hålland, Åre kommun. Stiftelsen startade senare det sydsamiska kulturcentret Gaaltije och sedan 1999 finns vi i den f.d. Tullkammaren i centrala Staare. Stiftelsens huvudmän är Svenska Samernas Riksförbund, Same Ätnam, Åarjelraedtien Sibrie, Staaren Sibrie och Frostviken-Hotagen Sameförening. Stiftelsens ändamål är att bedriva verksamhet till gagn för det samiska folkets kulturella och kristna intressen främst genom att driva det sydsamiska kulturcentret Gaaltije.

Styrelsen

Styrelse

Karin Thomasson, ordförande, 070-6999928

Anita Olofsson, 0702477184

Inger Jansson, 070-3672408

Ylva Gustafsson, 070-2948985

Nils-Anders Jonsson, 070-6976014

Ida Åhrén, 072-2231658

Charina Knutsson, 070-6145949

Kulturcentrum

Stiftelsen Gaaltije äger och driver det sydsamiska kulturcentret Gaaltije, beläget i den f.d. tullkammaren på Köpmangatan 58 i Staare. Härifrån bedrivs all vår operativa verksamhet och här hittar du oftast vår personal. Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum är ett resurscentrum med fokus på kultur, språk, näring och samhälle. Vår verksamhet har en enande inriktning – vi vill stärka den sydsamiska positionen i samhället och värna vår kultur. Vi bedriver publik verksamhet i form av bl.a. butiksförsäljning, utställningar, evenemang och föreläsningar samt uppdragsbaserad verksamhet genom projekt och konsultinsatser. Vi vill dessutom vara en kreativ miljö för utveckling av nya idéer att förverkligas av oss eller andra. Till oss vänder du dig med frågor relaterade till det samiska samhället. Genom vår kunskap och vårt nätverk kan vi hjälpa till!