Kunskap & Event

Stiftelsen Gaaltije, genom vår personal och vårt samiska nätverk, har en unik kunskap om sydsamisk kultur, historia och samhälle. Söker du allmän eller speciell information eller kunskap ska du vända dig till oss, på något sätt kan vi säkert hjälpa till. Inom vår organisation och nätverk finns kunskap om arkeologi och fornminnen, språk, traditioner och traditionella och nya näringar.

Håll även utkik efter våra kunskapsinriktade event, föreläsningar och utställningar.

Gaaltije är en unik arena för samisk konst, kultur och kunskap. Vi är en återkommande arrangör av konstutställningar, musikarrangemang, föreläsningar, festivaler, kurser, m.m. Vår ambition är att erbjuda det samiska folket en kulturell samlingsplats såväl som andra en källa till ny kunskap om det samiska samhället och kulturen. Se till att hålla dig uppdaterad om kommande evenemang!

Kommande evenemang

Konstutställning med Pierre Åhrén

Konstutställning med Pierre Åhrén

Maj 15, 10:00f mMaj 26, 5:00e m

Gokart

Gokart

Maj 17, 5:00e mMaj 17, 7:00e m

Sommarkurs

Sommarkurs

Jun 26, 8:00f mJun 30, 8:00f m

Staare 2018!

Staare 2018!

Feb 5, 4:00e mFeb 11, 7:00e m

Hämta flera