Kunskap & Event

Stiftelsen Gaaltije, genom vår personal och vårt samiska nätverk, har en unik kunskap om sydsamisk kultur, historia och samhälle. Söker du allmän eller speciell information eller kunskap ska du vända dig till oss, på något sätt kan vi säkert hjälpa till. Inom vår organisation och nätverk finns kunskap om arkeologi och fornminnen, språk, traditioner och traditionella och nya näringar.

Håll även utkik efter våra kunskapsinriktade event, föreläsningar och utställningar.

Gaaltije är en unik arena för samisk konst, kultur och kunskap. Vi är en återkommande arrangör av konstutställningar, musikarrangemang, föreläsningar, festivaler, kurser, m.m. Vår ambition är att erbjuda det samiska folket en kulturell samlingsplats såväl som andra en källa till ny kunskap om det samiska samhället och kulturen. Se till att hålla dig uppdaterad om kommande evenemang!

Kommande evenemang

1 vecka sedan

Gaaltije

Han utreder hur Region Jämtland Härjedalens strategi för att identifiera och efterleva samers rättigheter ska se ut.

" Jag ser verkligen fram emot att ta mig an detta med hull och hår!

Ambitionen är att, tillsammans med övriga medarbetare i Regionen, producera ett resultat till gagn för samtliga de som lever och verkar i Jämtland Härjedalen, vilket också kan tjäna som en ledstjärna för andra regioner och Sverige i övrigt "

Detta är en stor nyhet i samiska mått mätt. Varför? Läs hela nyheten 👇🏼

www.regionjh.se/nyheter/politikochdemokrati/politikdemokrati/hanutrederhurregionjamtlandharjedale...
... Se meraSe mindre

Visa på Facebook