Vision om ett sydsamiskt museum

Stiftelsen Gaaltije vill etablera ett sydsamiskt museum till gagn för den lokala, samiska samhällsberättelsen och den regionala besöksnäringen. Projekt Mïnneme är inriktat på att ta fram nödvändiga beslutsunderlag och verka för att politiska, och andra, beslut tas för att etableringen kommer till stånd. Projektet pågår under ett år med avslut under våren 2019. Projektet möjliggörs med finansiering från Region Jämtland-Härjedalen och Staaren tjïelte/Östersunds kommun.

 

 

 

 

Ett museum är en permanent institution utan vinstintresse som tjänar samhället och dess utveckling, som är öppen för allmänheten, som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut – i studiesyfte, för utbildning och förnöjelse materiella och immateriella vittnesbörd om människan och hennes omvärld.
– International Council of Museums definition av ett museum[1]